"Zielone światło" – program aktywizacji osób niepełnosprawnych z powiatu myśliborskiego - Aktualności

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

Numer konkursu: 1/7,4/12

Okres realizacji projektu 02.07.2012 – 31.07.2013
2012-12-06

W Powiatowym Urzędzie Pracy - w biurze Partnera projektu rozpoczęto przyjmowanie wniosków na odbycie staży zawodowych przez Beneficjentów Projektu. Staże rozpoczną się od miesiąca stycznia 2013r.

2012-10-19

W dniach 03.10.2012 do 19.10.2012 roku odbyło się szkolenie "Podstawy obsługi komputera i podstawowych urządzeń biurowych".

2012-10-02

W październiku 2012r. rozpoczynają się szkolenia indywidualne uczestników projektu:

 • Grafik Komputerowy
 • Kurs fryzjerstwa
 • Barman
 • Profesjonalne sprzątanie
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Stylizacja paznokci
 • Opiekun osoby zależnej z podstawami języka niemieckiego
 • Operator koparko-ładowarki
 • Kadry i płace
 • Florystka
 • Sekretarka -asystentka szefa
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej , terminali i kart płatniczych i fakturowaniem.
 • Magazynier z obsługą kasy fiskalnej i komputera w zakresie fakturowania + prawo jazdy kat.B
 • Muzykoterapia dogłębna komórkowa

2012-09-04

W dniu 04.09.2012 roku odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i pracodawcom.

2012-09-03

W dniach 27.08.2012 do 03.09.2012 roku odbyły się warsztaty psychoedukacyjne oraz warsztaty wizażu i poprawy wizerunku dla uczestników projektu "Zielone światło - program aktywizacji osób niepełnosprawnych z powiatu myśliborskiego", mające na celu integracje grupy, podniesienie i odnajdywanie motywacji do działania, wzmocnienia poczucia własnej wartości.

2012-07-02

Chcesz zmienić swoją sytuację na rynku pracy?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć doświadczenie?

Projekt „Zielone Światło" jest skierowany właśnie do Ciebie!

W projekcie mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu myśliborskiegoh.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie kompleksowego systemu działań aktywizujących.

Projekt „Zielone Światło" skierowany jest do 20 osób niepełnosprawnych niezatrudnionych z terenu powiatu myśliborskiego, w wieku 18 - 64 lata, w szczególności:

 • osób niezatrudnionych - 13 (7K)
 • osób nieaktywnych zawodowo - 7 (4K)
 • osób zamieszkałych na wsi - 5 (3K)
 • osób korzystających z pomocy społecznej - 9 (6K)
 • osób pozostających bez zatrudnienia pow. 6 m-cy - 11 (6K)
 • osób z wykształceniem zawodowym i niższym - 12 (6K)

Wsparcie:

 • warsztaty psychologiczno - motywacyjne
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • spotkania informacyjne - ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym
 • szkolenia z zakresu obsługi komputera i podstawowych urządzeń biurowych
 • szkolenia indywidualne pod potrzeby lokalnego rynku pracy
 • staż zawodowy