"Zielone światło" – program aktywizacji osób niepełnosprawnych z powiatu myśliborskiego - o projekcie

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

Numer konkursu: 1/7,4/12

Okres realizacji projektu 02.07.2012 – 31.07.2013Chcesz zmienić swoją sytuację na rynku pracy?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć doświadczenie?

Projekt „Zielone Światło" jest skierowany właśnie do Ciebie!

W projekcie mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu myśliborskiegoh.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie kompleksowego systemu działań aktywizujących.

Projekt „Zielone Światło" skierowany jest do 20 osób niepełnosprawnych niezatrudnionych z terenu powiatu myśliborskiego, w wieku 18 - 64 lata, w szczególności:

 • osób niezatrudnionych - 13 (7K)
 • osób nieaktywnych zawodowo - 7 (4K)
 • osób zamieszkałych na wsi - 5 (3K)
 • osób korzystających z pomocy społecznej - 9 (6K)
 • osób pozostających bez zatrudnienia pow. 6 m-cy - 11 (6K)
 • osób z wykształceniem zawodowym i niższym - 12 (6K)

Wsparcie:

 • warsztaty psychologiczno - motywacyjne
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • spotkania informacyjne - ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym
 • szkolenia z zakresu obsługi komputera i podstawowych urządzeń biurowych
 • szkolenia indywidualne pod potrzeby lokalnego rynku pracy
 • staż zawodowy

Lider projektu:
F.H.-U. "JAR-MAR" Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich"
ul. Armii Polskiej 13; 74-300 Myslibórz; tel./fax: 95 747 39 05; kom. 519 196 349
e-mail: projekt.zieloneswiatlo@gmail.com

Partner projektu:
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu
ul. Spokojna 22; 74-300 Myslibórz; tel.: 95 747 28 71; Fax: 95 747 25 78
e-mail: szym@praca.gov.pl